Ember az embertelenben

2022. május 27-én Mednyánszky László emlékkiállítás nyílik a kaposvári Vaszary Képtárban. A különleges művészegyéniség alkotásai ma a művészeti gyűjtemények legféltettebb kincsei közé tartoznak. A kaposvári kiállítás koncepciója e hatalmas életmű átfogó bemutatója, amire első ízben került sor Kaposváron. A tárlat anyaga számos magyarországi közgyűjteményből, a budapesti Szépművészeti Múzeum-Nemzeti Galériából, Nemzeti Múzeumból, Szegedről, Mosonmagyaróvárról, Egerből, Bajáról, Szolnokról és Kaposvárról érkezik, de emellett számos magyar műgyűjteményben őrzött olyan különlegesség is közönség elé kerül, amelyek nem hozzáférhetők a közönség számára.

 

Az életmű bemutatása kronológiai rendben és a művészi kifejezés tematikus összefüggései mentén valósul meg, A kiállított 86 mű három fő csoportra oszlik: első traktusában a művész tájképei, a másodikban drámai csavargóképei láthatók, míg a életmű harmadik részét a művész tragikus hatású háborús képeivel zárjuk.

 

A tekintélyes arisztokrata családból származó Mednyánszky László Beckóban született 1852. április 23-án és 1919. április 17-én hunyt el Bécsben. Rövid mérnöki tanulmányok után a Müncheni Képzőművészeti Akadémia és a párizsi École de Beaux Arts növendéke lett. A szolnoki művészetelep egyik alapítója, a Feszty-körkép egyik alkotója, ez utóbbihoz máramarosi tanulmányutat is tett. Mednyánszky Párizs, Bécs, Budapest és a családi birtok, Beckó, illetve Nagyőr között élte életét. Első tájképein a barbizoni iskola hatása érezhető. 1889 és 1892 közötti párizsi tartózkodása alatt az impresszionizmus hatására világosodnak képei, szellősebbé és közvetlenebbé válnak a képek, a századforduló táján ismét borongósabb hangulatok kezdenek uralkodni festményein, a tónusok 1909 körül oldódnak ismét.A világháború kitörésekor önkéntesnek jelentkezett, hadifestőként teljesített szolgálatot Galíciában, Szerbiában és Dél-Tirolban.

Vonzották a nagyszabású események, a természet és az erők hatalma, de ezeken a rajzokon és képeken nem hatalmas győzelmek vagy véres tragédiák láthatók, hanem a háború következményei, a katonák fájdalma, elesettsége, a hétköznapok reménytelensége. Bár életében elsősorban tájképfestőnek tekintették, Mednyánszky mélyen humanista volt, képein gyakran láthatók a társadalom perifériáján élők, akiket gyakran támogatott. Teozófiával és buddhizmussal is foglalkozott, és azzal kísérletezett, hogyan jelenítse meg a képeken ezeket a tanokat. A tárlat anyaga izgalmas keresztmetszete Mednyánszky századforduló előtti munkásságának. Tájképfestészetének erényeivel éppúgy szembesülhetnek a kaposvári kiállítás látogatói, mint emberábrázolásának és portréinak karakteres voltával.

A kiállítás megtekinthető:

Hétfő kivételével naponta 10-18 óráig. Vaszary Képtár, Kaposvár, 2022. május 27 és 2022. június 30. között

 

Együd Árpád Kulturális Központ
Vaszary Képtár
7400 Kaposvár Nagy Imre tér 2.
Jegyárak:
Teljes árú jegy: 2000 Ft
Diák jegy: 1500 Ft
Nyugdíjas jegy: 1500 Ft
Csoportos jegy (min 10 fő): 1200 Ft