Közérdekű információk

Közérdekű információk

 

 

Az intézmény neve: Együd Árpád Kulturális Központ

Az intézmény típusa: közművelődési intézmény – kulturális központ

Az intézmény székhelye: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.

Az intézmény elérhetőségei:

postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.

telefon: 82/512-228

e-mail: titkarsag@egyudkaposvar.hu

honlap: www.egyudkaposvar.hu

Törzskönyvi azonosító száma: 387687

Adószám: 15398178-2-14

Az intézmény alapító, irányító, felügyeleti szerve:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Az intézmény alapításának dátuma: 1979. 01.01.

Alapító okiratának kelte és száma: Kaposvár, 2020 09. 01. – 2/2020AO

Az intézmény közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja,

valamint a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 76. §-a alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

Az intézmény alaptevékenységei:

–        művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

–        a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

–        az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

–        a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

–        az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

–        a tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása,

–        a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az intézmény alaptevékenységét szabályozó jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve-lődésről

2011. évi CXCV tv. az államháztartásról

2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogokról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelete a kulturális szakemberek továbbképzéséről

20/2018 (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletei