Gosztonyi Zoltán fa-, csont- és szarufaragó, Népi iparművész, Népművészet Mestere

„Célomnak tartom a somogyi pásztortechnika tudását átmenteni a jövő számára…” (Gosztonyi Zoltán)

Gosztonyi Zoltán a fafaragás minden ágát – vésés, spanyolozás, karcolozás, domborítás – hihetetlen technikai biztonsággal művelő, megújító alkotóművész. Kapcsolata a faragó késsel már igen korán, gyermekkorában kezdődött. Motívumaiban pedagógus édesanyja mesevilága öltött formát, s a legkisebb fiút egy életre elvarázsolta az édesanya életbölcsességéből eredő látásmód, a környezetében felfedezett sokszínű minta- és forma világ. A népi kultúrából építkező alkotó a mai napig folyamatosan képzi magát, tanul és tanít egyaránt.

Mestereinek tekinti a somogyi faragó elődöket, tárgyait a tőlük tanult mélyebb tartalmú gondolatiság hatja át. „A somogyi pásztor elődök által készített tárgyak kézbevétele vezetett el ahhoz a felismeréshez, hogy ezek a tárgyak a mai ember számára is tudják közvetíteni, és talán megértetni azt a világszemléletet, mellyel elődeink a mindennapokban együtt éltek. A természethez való szoros kötődésük, a meséiken, balladáikon, énekeiken, táncaikon, saját maguk készítette tárgyaikon átsugárzó hiedelemviláguk, a világról szerzett ismereteik alakították, meghatározták napi életüket, a természet ciklikusságának megfelelően pedig életük folyamát, örömét, bánatát. Ezek az archaikus tárgyak beszélnek hozzánk. A XXI. század emberének újra kell tanulnia ezt a nyelvet, ha érteni akarja, ha használni szeretné, úgy, mint ősei, hogy tárgyaiban készség szinten fogalmazhassa meg gondolatait.” (G.Z.)

Alakos ábrázolásain előszeretettel használja fel a honfoglalást megelőző díszítménykincs emlékanyagának egyes elemeit, melyeket könyvtári, múzeumi kutatásai során gyűjt össze.

Nemzetközi és hazai kiállítások résztvevője, sikeresen méretteti meg magát pályázatokon. Tudását, tapasztalatait táborokban, bemutató előadásokon és az 1997-ben megjelent „Szarvasösvényen” című könyvében teszi közkinccsé.

Eddigi munkásságát számtalan díj, kitüntetés minősíti. Többek között:

1987 Népművészet ifjú mestere

1989 Népi iparművész

1992 és 1998 Id. Kapoli Antal emlékdíj

1999 Népművészet Mestere

2000 Gránátalma-díj

2012 Aranykoszorú-díj

2017 Somogy Megyei Prima Díj

2019 Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

 

Elérhetőségek:

Weblap: www.faragomester.hu

Email: gz.csontfarago@gmail.com

Tel:+36-30/3851181